Het P-Café Alkmaar e.o. gaat stoppen!

Ontmoetingsplaats voor mensen met Parkinson en hun partners

Welkom op de website van het Parkinson Café Alkmaar


Beste bezoekers van het P-Café Alkmaar e.o.,

We hopen, dat het nog goed gaat met jullie in deze onzekere tijd.

Om op onze nieuwsbrief van augustus terug te komen, willen wij u mededelen, dat we gaan stoppen met het P-café.

Door Corona is de situatie veranderd. Het team vrijwilligers is niet meer gemotiveerd en hebben de energie niet meer om door te gaan.

Ook kregen wij afgelopen week het bericht, dat de Wijkplaats is verhuurd aan Magentazorg. Er wordt vanaf 9 november de hele week dagbesteding gerealiseerd. Een prachtige plek om dit te doen voor een kwetsbare doelgroep.

We hebben met veel plezier 10 jaar het café georganiseerd. Als afsluiting een mooi feest gehad, waar we met een goed gevoel op terugkijken.

Wellicht zijn er mensen in de regio, die energie in een nieuwe opstart willen steken.

Mocht dit zo zijn, kunt u contact opnemen met de Parkinsonvereniging. 

 Wij willen u hartelijk danken voor  het komen naar ons P- café, de gezelligheid, het samen-zijn, de steun en betrokkenheid en wensen u heel veel goeds! 


Met vriendelijke groet,

Jellie Hageman, P-café Alkmaar en omstreken

Tel. 0643488818

pcafe@kpnmail.nl 


Het Parkinson Café Alkmaar e.o. is een initiatief van twee leden van de Parkinson vereniging, ondersteund door de Parkinson Vereniging en de Gemeente Alkmaar. 

Het hele verhaal over het ontstaan leest u onder het kopje Geschiedenis

Een P-Café is een ontmoetingsplaats voor Parkinson patiënten, hun partner en vrienden. Bij het P-Café heerst een ongedwongen sfeer en er is veel ruimte voor onderlinge gesprekken. Eenmaal per maand vindt er een bijeenkomst plaats op dinsdagmorgen. Via een workshop, met een steeds wisselend onderwerp, geven wij informatie over uiteenlopende onderwerpen. Deze hebben betrekking op Parkinson, of u kunt ervaring opdoen met verschillende recreatieve activiteiten. Ook proberen wij de bezoekers zo met elkaar in contact te brengen.

Voor het programma van de komende periode verwijzen wij u naar de Agenda pagina.

De beschrijving van het ziektebeeld van de ziekte van Parkinson kunt u vinden onder de tab De Ziekte

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Parkinson vereniging, telefoonnummer 030-6561369 of via de website www.parkinson-vereniging.nl. Hier kunt u zich ook opgeven als lid of donateur. Als u lid wordt ontvangt u het Parkinson magazine, waarin veel informatie staat. 

 

Onder Diversen vindt u gegevens van instanties die betrokken zijn in de regio bij de ziekte en vindt u informatie over boeken met betrekking tot Parkinson en Apps die kunnen worden gebruikt t.b.v. het medicijngebruik.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs in ons P-Café en ervaar zelf hoe het is. U hoeft zich niet aan te melden. Ook aan de workshop hoeft u niet mee te doen, u kunt ook gewoon langskomen voor een kopje koffie of thee.
De entree is 2 euro per persoon.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jellie Hageman, via info@p-cafe.nl of via telefoon 0643488818. Ook kunt u een vraag stellen met behulp van bijgaande Contact-widget.


Locatie 'P-Café Alkmaar' is in wijkgebouw 'de Wijkplaats' in Oudorp NH

'De Wijkplaats' hoort bij 'De Terp' , het witte kerkje te Oudorp.

Het adres is: Herenweg 14, 1829 AG te Oudorp. Meer info vindt u op de Agenda pagina en op de Contact pagina vindt u de routeplanner.


Programma

Literatuur en Links

Het programma voor 2020 is bijgewerkt en kunt u vinden op de Agenda pagina. 


Op de pagina Diversen kunt u informatie vinden over een aantal uitgaven met betrekking tot de ziekte van Parkinson. 

Nieuw is het boek van Ad Nouws, 'Mentale kwetsbaarheid door parkinson'.

Overige voorbeelden: 'Het Parkinson Oefenboek' van o.a. Erwin van Wegen, 'Parkinson en nu?' van neuroloog Teus van Laar en enkele andere publicaties zoals 'Lekker eten met Parkinson'. Tevens vindt u hier een aantal Links naar websites die informatie bieden over de ziekte van Parkinson.


MeerdanDans

Danslessen voor mensen met Parkinson en hun partner.  De lessen vinden plaats in Wijkcentrum de Oever.

De lessen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met Parkinson en hebben een positief effect op de fijne motoriek, balans, stijfheid en gezichtsuitdrukking. Zie voor meer informatie de Meer dan Dans pagina.