P-Café Alkmaar 

Ontmoetingsplaats voor Parkinson patiënten

Agenda P-Café Alkmaar  2018

Hiermee willen u in het kort informeren over het programma voor de komende maanden van het P-Café Alkmaar.

Het Parkinson Café is een ontmoetingspunt voor Parkinson patiënten en hun partner. Het programma begint altijd om 10:00 uur en de inloop is vanaf 09:30 uur. Rond 11:30 uur eindigt het programma.

Elk P-Café eindigt met een P-Loket: een mogelijkheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan een professional van ParkinsonNet. Dit loket wordt bemand door medewerkers van Lauwershof en de Parkinson verpleegkundige Koen Gilissen.

Wij vragen van u een entree van € 2,00 per persoon.

Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kan door een donatie in onze (collecte) bus, maar kan ook door overboeking op ons rekeningnummer NL40RABO0156906244 t.n.v. Parkinson vereniging - Bunnik onder vermelding van 'P-Café Alkmaar'. 

13 novemberNVVE. Het onderwerp van deze workshop is informatie te verstrekken over mogelijkheden ten aanzien van vrijwillig levenseinde. Dit wordt gegeven door Jannie Willemsen van de NVVE. Dit onderwerp is de laatste tijd weer volop in het nieuws.


11 december 2018
Met deze morgen in kerstsfeer sluiten wij het jaar af. Met een hapje, drankje en muziek.


Voor 2019 zijn alvast de volgende data gepland:

-  8 januari

- 12 februari

- 12 maart

-  9 april

- 14 mei

- 11 juni

Plaats van de bijeenkomst:

De Wijkplaats
Herenweg 14
1829 AG  Oudorp NH


Heeft u problemen met het vervoer? Meldt u zich bij ons, dan kijken wij of het mogelijk is om met iemand mee te rijden. Zie hiervoor de Contact pagina.