P-Café Alkmaar e.o.

Ontmoetingsplaats voor mensen met Parkinson en hun partners

Agenda P-Café Alkmaar  2019

Hiermee willen u in het kort informeren over het programma voor de komende periode van het P-Café Alkmaar.

Het Parkinson Café is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen),  hun partner, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.

Elk P-Café eindigt met een P-Loket: een mogelijkheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan een professional van ParkinsonNet. 

Het programma van een P-Café ziet er als volgt uit:

09:30 uur  Inloop

10:00 uur  Workshop

11:30 uur  Sluiting

Wij vragen van u een entree van € 2,00 per persoon.

Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kan door een donatie in onze (collecte) bus, maar kan ook door overboeking op ons rekeningnummer NL40RABO0156906244 t.n.v. Parkinson vereniging - Bunnik onder vermelding van 'P-Café Alkmaar'.  


 

Agenda 2019 


 


 


15 oktober


Deze morgen willen wij ons vernieuwde team vrijwilligers aan u voorstellen. En een zoektocht doen naar spreekwoorden, waar we samen onze hoofden over buigen.

12 november


Vandaag is onze gast Tieneke Koopman. Zij is logopediste, verbonden aan Magentazorg. De spraak van mensen met de ziekte van Parkinson kan slechter verstaanbaar worden. Dat is vooral te merken aan:

·      Zachte stem

·      Een hese stem

·      Binnensmonds of mompelend spreken

·      Monotoon spreken

Tieneke legt uit hoe je door therapie luider kunt spreken, waardoor beter hoorbaar. 

10 december

Einde jaar

Wij beëindigen het jaar zoals gebruikelijk in een sfeervolle setting met wat lekkers bij de koffie en een hapje. Er is ruimte voor een lied of gedicht of gewoon een ongedwongen gesprek.


Aan het programma voor 2020 wordt nog hard gewerkt. Wij kunnen u wel alvast de voorgenomen data geven:

14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 15 september, 20 oktober, 17 november en 

15 december 2020.


Plaats van de bijeenkomst:

De Wijkplaats
Herenweg 14
1829 AG  Oudorp NH


Heeft u problemen met het vervoer? Meldt u zich bij ons, dan kijken wij of het mogelijk is om met iemand mee te rijden. Zie hiervoor de Contact pagina.