Het P-Café Alkmaar e.o. gaat stoppen!

Ontmoetingsplaats voor mensen met Parkinson en hun partners

Informatie Parkinson Café Alkmaar

Via een onderzoek van Zorgbelang NH kwamen twee leden van de Parkinson Vereniging in contact met het management van een zorginstelling (Magenta Zorg). Hier werd het idee van een P-Café geopperd en warm onthaald door de zorginstantie. Zij stelden locatie en deskundigheid ter beschikking.

Doelstelling

Het P-Café moet een plaats zijn waar Parkinson patiënten, partners en vrienden, in een kleine groep activiteiten doen of een bepaald onderwerp behandelen. Dit alles onder deskundige begeleiding. Er moet een ongedwongen sfeer zijn en ruimte voor gesprekken onderling. 
De frequentie moet maandelijks zijn en op een voor Parkinson patiënten gunstig tijdstip. Gekozen is voor een dinsdag in de maand, 's morgens van 09:30 uur tot 11:30 uur.

Om dit te organiseren is een klankbordgroep en een team vrijwilligers opgericht. De klankbordgroep bestaat uit de initiatiefnemer, een ergotherapeut, een Parkinsonverpleegkundige van het Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en een onafhankelijk lid. Het team van vrijwilligers bestaat uit negen leden, waarvan vijf leden zonder Parkinson.

De klankbordgroep doet de sturing en de deskundigheidsbevordering. De voorbereiding en de uitvoering van de bijeenkomsten ligt in handen van de vrijwilligers.
Er is sinds 2016 een dagelijks bestuur welke bestaat uit een voorzitter/secretaris en een penningmeester.

Het aantal bezoekers varieert van 30 - 40. De bezoekers van het P-Café zijn vooral uit Alkmaar, Bergen, Schoorl, Heerhugowaard en Broek op Langedijk. Er zijn ook vaste bezoekers uit Hoorn, Schagen, Stompetoren en Hoogwoud. De leeftijd ligt tussen de 60 en 80 jaar.

De vaste bezoekers worden per e-mail maandelijks op de hoogte gehouden van de activiteiten. De locale pers krijgt via een persbericht elke maand door welke activiteit er in het P-Café is. De agenda wordt ook vermeld op de websites van de Parkinson Vereniging, Mantelzorgcentrum Heiloo en MEE&deWering.

Het jaarprogramma wordt samengesteld uit ideeën van vrijwilligers, bezoekers etc.

Sinds de start in oktober 2009 tot en met april 2017 heeft het Café gedraaid in verpleeghuis Lauwershof in Alkmaar/Oudorp. Sinds mei 2017 worden de bijeenkomsten gehouden in zaal 'de Wijkplaats', Herenweg 14, 1829 AG Oudorp. Dit is op een steenworp afstand van de oude locatie. Een aantal keren is gebruik gemaakt van de grote zaal van het Noord West Ziekenhuis in Alkmaar voor een zogenaamd Grand Café.

Het actief betrokken zijn bij een workshop, in plaats van de regionale bijeenkomsten (zitten en luisteren), spreekt de bezoekers zeer aan. De behandelde onderwerpen variëren van fysiotherapie, ergotherapie en dementie tot schilderen, dichten en dansen.
De bezoekers zijn veelal enthousiast en dankbaar. Hetgeen de initiatiefnemers en vrijwilligers erg motiveert om door te gaan. De gemeente Alkmaar en de Parkinson Vereniging leveren een financiële bijdrage aan dit initiatief.