P-Café Alkmaar e.o.

Ontmoetingsplaats voor mensen met Parkinson en hun partners

PPEP - Een oPPEPer voor de patiënt en de partner 


We willen u graag attent maken op de PPEP-cursus. PPEP staat voor 'Patiënt en Partner Educatie Programma'. In maart 2019 start een nieuwe cursus. 

VGZ vergoedt de cursus zowel voor de patiënt als voor de mantelzorger. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Gerard Poel, verpleegkundig specialist.

De cursus wordt gehouden:  Jupiterstraat 10, 1829 CA  Oudorp. Telefoon: 072-5198136 email: m.wijnker@magentazorg.nl 

In 2019 zal de cursus starten in maart op een dinsdagmiddag van 15:00 uur - 16:30 uur. De kosten zijn dan 150 euro. VGZ vergoedt het bedrag en voor meer info of inschrijving kunnen eerder genoemde personen worden benaderd. 

Meer informatie vindt u op de website van PPEP4ALL: www.ppep4all.nl

Privacywetgeving

 Zoals wellicht bekend is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.

 Dit houdt voor ons in dat wij de nieuwsbrief en uitnodigingen voor het P-Café voor leden van de Parkinson Vereniging zullen versturen via de vereniging. De overige adressen worden door ons geïnformeerd. 

Bent u geen lid, dan moet u ons toestemming verlenen om uw gegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Als u helemaal niet niet meer wordt geïnformeerd, verzoeken wij u contact op te nemen met Piet Hageman 072-5740042.


Diapresentatie WMO van 12 meiTips over een goede Parkinsonzorg

Er is een folder uitgekomen met tips over goede Parkinsonzorg in het geval dat iemand met Parkinson tijdelijk in het ziekenhuis of revalidatiecentrum terecht komt. Het YouTube filmpje hierover vindt u hieronder.Presentatie over 'Voeding en Parkinson'

Tijdens de presentie van Petra Koot (ParkinsonNet) van 12 juni 2018 over 'Voeding en Parkinson'  is beloofd de dia presentatie via de site beschikbaar te stellen. Zie hieronder deze presentatie (klik onderaan de dia op Play of op Volgende). Ga met uw muis naar de onderzijde van de dia dan krijgt u een bedieningspaneeltje.


 

 

 

 

Presentatie neuroloog Ania Winogrodzka

Op 8 mei 2018 is tijdens het P-Café weer een presentatie gehouden door neuroloog Ania Winogrodzka van hetNoord-West Ziekenhuis te Alkmaar en Parkinsonverpleegkundige Koen Gilissen. Het was weer een zeer geslaagde bijeenkomst met dank aan Ania en Koen.


Hieronder heeft u de mogelijkheid om de uitdraai van de diapresentatie op uw gemak nog eens te bekijken. Klik onderaan de foto op Play of op Volgende). Ga met uw muis naar de onderzijde van de dia dan krijgt u een bedieningspaneeltje.